Andmete struktuur - apeEAD
apeEAD ja selles kasutatava XLink andmevormingu struktuuri kirjeldus XSD skeemidena
Andmete struktuur - RDF
RDF andmefailide struktuuri kirjeldus kommenteeritud näidisfailidena.
Ontoloogiad
Kirjeldusüksuste avaandmetes kasutatavad Rahvusarhiivi ontoloogiad (üksikute ontoloogiaelementide RDF-failid koondatuna ZIP-failidesse)
Koondfailid
apeEAD vormingus XML failid koondatuna ZIP-failidesse
Käesoleval lehel on avaldatud Rahvusarhiivi arhiivikirjeldused avaandmetena. Arhiivikirjeldused on informatsioon arhivaalide sisu kohta sõltumata nende füüsilisest kandjast (paber, elektrooniline kandja, filmilint vmt). Arhiivikirjeldustel baseeruvad kõik arhiiviainese otsivahendid.

Arhiivikirjeldusi esitatakse hierarhililiselt, alates üldiseimast kirjeldusüksusest - arhiivist/kollektsioonist - kuni detailseima tasandi kirjeldusüksuse - säiliku/arhivaalini. Arhiivikirjelduse põhimõtete kohaselt kirjeldatakse arhiiviaines võimalikult kõrgel kirjeldushierarhia tasandil, vältimaks sama informatsiooni kordamist madalamatel tasemetel.

Avaandmed on esitatud kahes XML vormingus: apeEAD ja RDF:

  • apeEAD vorming on loodud Euroopa Arhiiviportaali archivesportaleurope.net arendusmeeskonna poolt ning on kasutusel arhiivikirjelduste masinloetavaks esitamiseks nii arhiiviportaalis kui mujal. Andmestruktuuri kirjeldus on esitatud apeEAD ja XLink XML-skeemidena. Igasse .xml laiendiga faili on koondatud ühe arhiivifondi kõigi kirjeldusüksuste andmed. Lisaks on samad XML-failid esitatud ka pakitud kujul viie suure ZIP-failina.
  • RDF on universaalne vorming andmete ja nendevaheliste seoste esitamiseks. Rahvusarhiivi avaandmete RDF-failide sees kasutatakse erinevaid spetsiifilisi standardeid, n Dublin Core, FOAF, DC Period, OWL, RDFS, SKOS, LOCAH, VCARD, ARCH, BIBO, MODS. Omaette ministandardid on ka Rahvusarhiivi ontoloogiad, mille kirjeldused on esitatud lõigus "Ontoloogiad." Iga kirjeldusüksuse kohta on eraldi .rdf laiendiga fail. Need on koondatud ZIP-failidesse kõrgeima tasandi kirjeldusüksuste kaupa, st iga arhiivi/kollektsiooni kohta on üks ZIP-fail kõigi selle üksuse ja tema alluvate andmetega. Digiteeritud arhivaalide puhul on RDFide sees ka viited digitaalsetele kujutistele.

Rahvusarhiivi avaandmed on valminud Euroopa Liidu toel. apeEAD andmete loomist finantseeriti projektist APEx, RDF andmete loomist Eesti majanduskeskkonna arendamise rakenduskava infoühiskonna edendamise meetme raames Rahvusarhiivi poolt läbi viidud projektist "Avatud arhiiv".

Avaandmetena avaldatud metaandmeid võib kasutada vastavalt CC0 litsentsile, failides viidatud ainese digikujutistele kehtib CC-BY-SA litsents.